Arkitektur

En arkitekt formger byggnader, utemiljöer som t ex parker och torg, interiörer som kontor och affärsrörelser. Den stora konstnärliga utmaningen hos en arkitekt må vara att skapa en originell byggnad som i bästa fall kan fungera som ett landmärke, men en enormt viktig aspekt inför varje nybygge är anpassningen mot övriga byggnader, miljö och kostnad. Innan det fanns datorer byggde man mödosamt upp riktiga modeller utifrån ritningar för att kunna presentera projektet för kunden. Detta gör man i viss mån även idag men med datorns hjälp har en arkitekts vardag förändrats drastiskt tidsmässigt.

En arkitekt använder sig ofta av ett CAD program för att digitalisera sina ritningar, vilket underlättar enormt när man ska presentera projektet till någon på andra sidan jordklotet eller göra stora ändringar. Turning Torso i Malmö är ett bra exempel på när arkitektur är som bäst. Inte bara har Malmö fått ett nytt landmärke efter kockumskranen, det har dessutom blivit vida omtalat världen över och är det högsta bostadshuset i norra Europa. Arkitektutbildningar finns t ex på Lunds universitet eller Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.