Grafisk Design

Kärt barn har många namn eller vad sägs om grafisk formgivning, grafisk form, grafisk design, visuell kommunikationsdesign, desktop publishing osv. Detta område kännetecknas av design som är gjord för att tryckas på t ex papper. Det kan vara en affisch, bokomslag, grafisk profil till ett företag, broschyr, faktura, tidning, logotyp osv. Typografi ingår i grafisk design och är en viktig beståndsdel. En grafisk profil till ett företag brukar bestå i att ta fram ett designkoncept för hela verksamheten. Allt som företaget producerar i text och bildväg ska innehålla samma grafiska språk. Om man använder ett typsnitt i en broschyr så bör det typsnittet även återspeglas i all annan kommunikation från det specifika företaget. Det kan också vara en färg som blir en slags "corporate colour" där färgen går igen i logotyp och annat grafiskt material som t ex en webbsida eller broschyr. Ikea har t ex blått och gult. Vissa företag har en väldigt stram grafisk profil där inga andra färger ens tillåts i designen, medan andra kompletterar med andra färger och typsnitt men med den givna grafiska identiteten som grund. Det är lite svårare vad gäller att hålla kvar vid givna typsnitt på företagets webbsida eftersom man riskerar att dessa typsnitt inte kan läsas av de som besöker sidan, så här gäller det att göra lite research först innan designen av webbprojektet fortskrider.

Grafisk design används även i andra discipliner som t ex förpackningsdesign. Om utförandet av en logotyp är typografisk för det mesta så ingår ofta även element av illustration eftersom många logotyper använder sig av en symbol eller en figur som skall känneteckna företaget. Vanligaste programvarorna för att skapa Grafisk Design är Adobes programserie med Photoshop, Illustrator och Indesign i spetsen. Det engelska ordet "Brand" eller "Branding" är också ofta förekommande i den grafiska världen. Man kan översätta det till varumärke och skapandet av det samma. Att ta fram grafik för en företagsprofil brukar vara ett jobb för en grafisk designer och görs för att stärka ett visst varumärke. Det kan vara logotyp, visitkort, informationsbroschyr, skyltar osv. Här bestämms ofta vilken färg som ska vara "corporate colour" eller vilka typsnitt som skall genomsyra hela företagsverksamheten.

Konstfack i Stockholm eller HDK i Göteborg är populära utbildningar för en blivande designer, men ytterst få tas in varje år i jämförelse med ansökningarna. Det finns förstås privata skolor som Berghs, Beckmans, Forsbergs. Dessa skolor är tyvärr betydligt dyrare att gå men är en bra merit i Sveriges reklamindustri.